Coaching hos Britta Juul                  

Stressforebyggelse er også sundhedspolitik og personalepleje!

Kan stressforebyggelse ses på bundlinjen?

 

Jeg er sikker på, at det kan ses, hvis man ikke har en stresspolitik og ikke gør noget forebyggende.

Stresssymptomer og stress er en af de største direkte og indirekte årsager til sygefravær i dag.

·        Ved en tidlig indsats og vilje til at ændre lidt i dagligdagen vil mange sygedage kunne forhindres.

·         Ledelse og kolleger er sjældent fuldt informeret om, hvad stress er, og hvordan det påvirker den enkelte.

Uden viden om stress og hvordan man passer på hinanden, er det svært at sætte ind i tide og hjælpe.

Gennem information, coachsamtaler og øvelser er det muligt, allerede når belastningssymptomerne melder sig at ændre adfærd og fokus. Med viden og åbenhed kan kolleger og ledelse hjælpe hinanden i tide. Det giver store besparelser både på det økonomiske og det menneskelige plan.

Hvis det nu alligevel sker

Der kan, trods alle gode intentioner om at gribe ind i tide alligevel være mennesker, der bliver sygemeldt som følge af stress.

En sygemelding, der kan være både være deltid eller fuld sygemelding. Under alle omstændigheder er det vigtigt med en plan for hvordan det skal forløbe, når en medarbejder vender tilbage til arbejdspladsen. I planen bør også indgå opfølgende samtaler, meget gerne coachsamtaler. Måden arbejdet tilrettelægges på er helt afgørende for om man kan blive i sit job, blive helt rask og i fuld funktionsdygtig igen.

Det hører absolut ikke til sjældenhederne, at mennesker der rammes af stress ikke kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Det har store omkostninger for både arbejdspladsen og for den enkelte. Det kan og bør der gøres noget ved!

Kontakt:

Mail: bjuul@bjuul.dk

Mobil: 2011 6205

 

"Kokopelli - fløjtespilleren, der bringer skift fra vinter til forår."

Jeg vil gerne give mit bud på, hvordan I håndterer og forebygger stress på jeres virksomhed.

Kontakt mig for mere information eller tilbud på workshop.